All for Joomla All for Webmasters

Zaškolení svářečských dělníků

Obsahem kurzu jsou bezpečnostní ustanovení, zařízení, materiály , technologie , předpisy a normy , praktická příprava v rozsahu požadavků ČSN norem a Technických pravidel. Kurz je zakončen písemným testem z teoretické části a praktickou zkouškou z praktické části pod dozorem zkušební komise. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení a průkaz svářečského dělníka s platností pouze v dané organizaci.

• ZP 81 – Řezání kyslíkem
• ZP 83 – Řezání plazmou
• ZP 87 – Drážkování elektrickým obloukem
• ZP 111-1 1.1 – Rruční stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
• ZP 135-1 1.1 – Ruční stehování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře
• ZP 141-1 1.1 - Ruční stehování elektrickým obloukem netavící se elektrodou v ochranné atmosféře
• ZP 311-1 1.1 – Ruční stehování kyslíko-acetylénovým plamenem
• ZP 912-9 W31 – Plamenové tvrdé pájení mědi
• ZP 311-3 1.1 - Rovnání plamenem 
• ZP 21 1.1 – Odporové bodové svařování
• ZP 23 1.1 – Odporové výstupkové svařování