All for Joomla All for Webmasters

Dozory a poradenská činnost

• pravidelné konzultace a odborný dohled pri svařování ve Vaší firmě v rámci svářečského dozoru v souladu s ČSN EN ISO 14731,

• provádění vizuálních kontrol dle ČSN EN ISO 17 637 v souladu s ČSN EN ISO 9712 a vystavení protokolu,

• vypracování WPS (specifikace postupu svařování) dle ČSN EN ISO 15 609-1, 2,

• přípravu podkladů pro vypracování WPQR (kvalifikace postupu svařování) dle ČSN EN ISO 15 614

• přípravu a zpracování systému pro certifikaci dle:


ČSN EN ISO 3834-2, 3: Certifikát kvality pro svařování
ČSN EN ISO 1090-2: Certifikát způsobilosti k provádění ocelových konstrukcí
ČSN EN 15 085-2 a předpisu ČD V95 : Certifikát systému řízení kvality pro provádění kolejových vozidel


• pomoc při řešení problémů souvisejících se svařováním různých materiálů, výběr metody svařování, stanovení postupu svařování.

 

Kdo je svářečský dozor?

Svářečský dozor je komplexně odpovědný za oblast zvláštního technologického procesu svařování a za činnosti související se svařováním při provádění svařovaných výrobků.
Pracovníci svářečského dozoru (svářečský inženýr – IWE/EWE, svářečský technolog – IWT/EWE) jsou odborně způsobilí (autorizovaní) pracovníci ve firmách, kteří získali tuto kvalifikaci na základě absolvování specializačního vzdělávacího kurzu dle směrnice EWF ( Evropská svářečská federace), později dle směrnice IAB ( Mezinárodního autorizačního orgánu), pořádaných ATB (autorizovanými vzdělávacími –výukovými organizacemi).

Svářečský dozor má stanoveny úkoly a činnosti technickou normou ČSN EN ISO 14731, ČSN EN ISO 3834-1 až 6 a dalšími.